W związku z brakiem ofert spełniających kryteria informujemy, że ponownie ogłaszamy nabór ofert.

Przedmiot ofertowania nie ulega zmianie.

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2023-56375-170099

Link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170099?sekcja=oferty

Termin złożenia ofert:

Oferty w formie elektronicznej prosimy złożyć do dnia 21.08.2023 do godziny 23.59 poprzez bazę konkurencyjności.

 

Osoba kontaktowa:

Tamara Śliwińska

tel.: 501697784

e-mail: tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl