Ze względu na zapytania i wątpliwości związane z grubością płyt warstwowych proszę o przeliczenie ofert na płyty spełniające następujące parametry:

Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż:

  1. 0,20 W/m2K dla ścian zewnętrznych
  2. 0,15 W/m2K dla dachów i stropodachów

W związku ze zmianami wydłużamy termin składania ofert do dnia 03.10.2023 do godziny 23.59

Proszę o przeliczenie ofert zgodnie z nowymi wytycznymi.

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2023-56375-171642

Link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170099?sekcja=oferty

Osoba kontaktowa:

Tamara Śliwińska

tel.: 501697784

e-mail: tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl