Celem nadrzędnym polityki Grupy ELBIT jest dążenie do osiągnięcia pozycji przedsiębiorstwa nowoczesnego, proekologicznego zapewniającego wysokie standardy na każdym etapie produkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań prawnych odnoszących się do naszej działalności.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CSR (SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU)
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY