W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, jakość usług odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu sukcesu firmy. Nasza firma usługowa zawsze stawia jakość na pierwszym miejscu, a terminowość i rzetelność to punkty odniesienia.

Jakość w naszej firmie to także zrozumienie, że nie jesteśmy tylko dostawcami usług, ale partnerami naszych klientów w osiąganiu ich celów.

Niezależnie od tego, jakie produkty tworzymy, nasza firma angażuje się w ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego. Dzięki temu mamy pewność, że nasze produkty pozostają zgodne z wymaganiami REACH i RoHS przez cały okres ich życia na rynku. To zobowiązanie do jakości i zgodności stanowi nie tylko naszą odpowiedzialność społeczną, ale także przewagę konkurencyjną, która buduje zaufanie naszych klientów.

NASZE CERTYFIKATY

CERTYFIKAT ISO 9001 PL

W Grupie Firm ELBIT wiemy, że jakość jest kluczowa żeby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Dlatego posiadamy certyfikat ISO 9001, potwierdzający nasze zaangażowanie w doskonałość operacyjną i satysfakcję naszych klientów.

Nasza zaangażowana firma jest regularnie poddawana audytom przeprowadzanym przez renomowaną firmę zewnętrzną. To oznacza, że nasze procesy, produkty i usługi są stale kontrolowane pod kątem zgodności z najwyższymi standardami jakości. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że dostarczamy usługi w pełni jakościowe.

Nasz certyfikat ISO 9001 to nie tylko formalność. To nasze zobowiązanie wobec naszych klientów i partnerów biznesowych.

At the ELBIT Group of Companies, we know that quality is key to achieving a competitive advantage. That’s why we are ISO 9001 certified, confirming our commitment to operational excellence and customer satisfaction.

Our committed company is regularly audited by a reputable external company. This means that our processes, products and services are constantly monitored for compliance with the highest quality standards. For our clients, this means certainty that we provide fully quality services.

Our ISO 9001 certificate is not just a formality. This is our commitment to our customers and business partners.

IQNET Certificate ENG