W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), priorytet FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji prosimy o składanie ofert na:

Zakup pieca komorowego w ramach projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium”.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185805

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2024-56375-185805

Termin złożenia ofert:

Oferty w formie elektronicznej prosimy złożyć do dnia 20.03.2024 do godziny 00.00 (północ) poprzez bazę konkurencyjności.

Osoba kontaktowa:

Tamara Śliwińska

tel.: 501697784

e-mail: tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl