Informujemy, że została wybrana firma na zakup:

Serwera wraz z aplikacją do archiwizowania danych, systemem NAS,  UPS, szafą serwerową oraz usługą wdrożenia i systemem monitorowania.

Najwyższą ilość punktów uzyskała firma:

DIRECT STORE Anna Włodarczyk