TECHNOLOGIE 9 X-Ray

X-Ray

Pomiary grubości powłok galwanicznych za pomocą dedykowanych spektrometrów: stacjonarnego Fischerscope X-ray XDLM 237, Fischerscope X-Ray XDLM C4 i ręcznego Skyray Instrument Explorer 5000, w których zastosowana jest metoda fluorescencji rentgenowskiej zgodna z DIN 50987, ISO 3497 i ASTM B568.

Ta technika umożliwia również identyfikację składu chemicznego warstw oraz kontroli jakości powłok, co jest istotne w różnych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, elektronika, biomedycyna i wiele innych.

Metoda rentgenowska oferuje wiele zalet, takich jak:

  • Precyzja: X-ray pozwala na precyzyjne pomiary grubości warstw nawet w zakresach mikrometrów.
  • Nieinwazyjność: Pomiar jest nieinwazyjny, co oznacza, że nie wymaga uszkadzania próbki.
  • Wszechstronność: Może być stosowana na różnych typach powłok i podłożach.
  • Analiza chemiczna: Oprócz grubości, metoda rentgenowska pozwala również na analizę składu chemicznego powłok.
  • Szybkość: Pomiar jest stosunkowo szybki i nie wymaga skomplikowanego przygotowania próbki.
CENA

Cena za realizację usługi zależy od aktualnego cennika skontaktuj się z nami w celu uzyskania dokładnych informacji.