TECHNOLOGIE 9 Komora solna

Komora solna

Korozja, czyli proces degradacji materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych, stanowi istotny czynnik determinujący trwałość i bezpieczeństwo materiałów. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie badań korozyjnych w celu oceny ich odporności na skutki działania warunków atmosferycznych.

W naszym laboratorium dysponujemy wyspecjalizowaną komorą solną, o nazwie Salt-Cab AN 154-150, która została specjalnie zaprojektowana do realizowania badań związanych z odpornością materiałów na procesy korozyjne. Nasza procedura badawcza, zgodna z normą ISO 9227, opiera się na wykorzystaniu obojętnej mgły solnej – NSS (Neutral Salt Spray). Jest to procedura badawcza przyśpieszająca proces korozji, co oznacza, że degradacja próbek w komorze solnej zachodzi w tempie około 100-krotnie szybszym niż w warunkach naturalnych. Warunki badania obejmują roztwór solny o składzie NaCl 50 ± 5 g/l oraz pH roztworu w przedziale od 6,5 do 7,2. Temperatura w komorze utrzymywana jest na poziomie 35 ± 2 °C. W atmosferze obojętnej mgły solnej poddajemy badaniu głównie metale i ich stopy, powłoki metaliczne (anodowe, katodowe), powłoki konwersyjne.

Wyniki uzyskane z badań korozyjnych stanowią cenne prognozy dotyczące tempa degradacji materiałów w warunkach rzeczywistego użytkowania.

CENA

Cena za realizację usługi zależy od aktualnego cennika skontaktuj się z nami w celu uzyskania dokładnych informacji.