Zrealizowane projekty

 • Wdrożenie technologii selektywnego złocenia styków;
 • Wdrożenie technologii złocenia chemicznego obwodów drukowanych;
 • Wdrożenie technologii złocenia miękkiego;
 • Wdrożenie technologii selektywnego cynowania;
 • Wdrożenie technologii niklowania galwanicznego;
 • Zakup budynku na nową lokalizację zakładu;
 • Wdrożenie technologii anodowania, anodowania twardego i barwienia aluminium;
 • Wdrożenie technologii srebrzenia i miedziowania;
 • Wdrożenie technologii miedziowania kwaśnego;
 • Wdrożenie technologii niklowania chemicznego;
 • Zakup w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 spektrometru rentgenowskiego serii XSTRATA 960 firmy OXFORD INSTRUMENTS umożliwiającego pomiar grubości powłok;
 • Uruchomienie procesu anodowania w nowej lokalizacji;
 • Pozyskanie dotacji unijnej ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 na zakup oczyszczalni ścieków oraz sprzętu laboratoryjnego i kontrolno-pomiarowego;

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 • Prace nad ulepszeniem procesu anodowania;
 • Wdrażanie nowych technologii w procesach złocenia, niklowania, srebrzenia i cynowania polepszających własności powłok galwanicznych;

W PLANACH

 • Prace nad ulepszeniem procesu anodowania;
 • Uruchomienie procesów złocenia, niklowania, srebrzenia i cynowania w nowej lokalizacji;
 • Rozbudowa bazy technologicznej

Wśród zleceniodawców posiadamy długoletnich klientów z różnych gałęzi przemysłu m.in. samochodowego, lotniczego, energetycznego, górniczego, maszynowego, spożywczego, medycznego, militarnego a także z branży elektronicznej oraz jubilerskiej.