Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Ogłaszamy przetarg na następujące NOWE środki trwałe:

1. Ręczny spektrometr XRF – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF
2. Zasilacz impulsowy – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF

INFORMACJE:

Informujemy, że zmianie uległy parametry zasilacza impulsowego: prąd wyjściowy: 0-300V DC, napięcie wyjściowe 30V DC
Informujemy, że termin składania ofert na zakup zasilacza impulsowego został przedłużony do dnia 20.09.2019, natomiast wybór dostawcy nastąpi dnia 23.09.2010r.