Zapytanie ofertowe – najem aparatury

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego.

CPV: 33152000-0 Inkubatory

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt dostarczenia aparatury pod adres:
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej ul. Kładki 24/ pokój 203 80-822 Gdańsk

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226266