Zakup laptopa z urządzeniem peryferyjnym – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 5.11.2019 roku wybrani zostali dostawcy laptopa i urządznia wielofunkcyjnego. Laptop zostanie zakupiony w firmie Komputronik, natomiast urządzenie wielofunkcyjne w MORELE.NET.

Zapytanie ofertowe – zakup laptopa wraz z urządzeniem peryferyjnym

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu laptopa z urządzeniem wielofunkcyjnym

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • wyświetlacz 1920×1080 15,6”
  • procesor i5
  • pamięć RAM 8GB, HDD 1GB lub SSD 240GB
  • wyjścia: 3xUSB3.0, Wi-Fi 802, Bluetooth 4.0
  • system operacyjny Win10 Pro Plus
  • urządzenie wielofunkcyjne laserowe: rozmiar papieru A4, szybkość druku 34str./min, druk dwustronny, skaner płaski

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup laptopa”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup laptopa”