Wycięcie próbek aluminiowych – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 22.10.2019r. wybrana została firma do wycięcia próbek aluminiowych. Wybrana firma to MERKAR sp. z o.o. Firma jako jedyna złożyła ofertę.

Zapytanie ofertowe – wycięcie próbek aluminiowych

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących wycięcia próbek alumininiowych do procesu elektroosadzania metali o wymiarach:

  • wymiar 1x1cm:
    stop 1050A (500szt), stop 6082 (500szt.), stop 2017A (100szt.), stop 5005A (100szt.), stop 5083 (100szt.), stop 5754 ( 100szt.), stop 7075 (100szt.), stop 7020 (100szt.)
  • wymiar 4x6cm:
    stop 1050A (100szt), stop 6082 (100szt.), stop 2017A ( 50szt.), stop 5005A (50szt.), stop 5083 (50szt.), stop 5754 (50szt.), stop 7075 (50szt.), stop 7020 (50szt.)
  • wymiar 5x10cm:
    stop 1050A (100szt), stop 6082 (100szt.), stop 2017A (50szt.), stop 5005A (50szt.), stop 5083 (50szt.), stop 5754 (50szt.), stop 7075 (50szt.), stop 7020 (50szt.)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 21.10.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: próbki aluminiowe”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: próbki aluminiowe”