Wybór dostawcy – zapytanie ofertowe ręczny spektrometr xrf

W dniu 11.09.2019 został wybrany dostawca ręcznego spektrometru xrf. Zapytanie ofertowe na zakup tego urządzenia (zapytanie ofertowe 1/2019 ręczny spektrometr xrf) umieszczone zostało w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej zakładu: www.grupa-elbit.pl oraz wysłane do 6 potencjalnych dostawców. Wszystkie złożone oferty spełniały wszystkie wymogi opisane w punkcie VI – pozostałe informacje zapytania ofertowego nr 1/2019 spektrometr xrf. Celem ich potwierdzenia oferenci złożyli stosowane oświadczenia i wymagane załączniki. Maksymalna liczba punktów, którą można było otrzymać wynosi 10.8.

W związku z tym, że dwie oferty otrzymały taką samą ilość punktów została wybrana oferta tańsza. Jest to Firma Syl & Ant Instruments.