Zapytanie ofertowe – dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie.

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229289