Trzeci wymiar galwanotechniki

Szybki rozwój sektora przemysłowego na świecie wymusza na dostawcach usług ciągłe doskonalenie procesów prowadzonych w firmach. W przypadku branży galwanotechnicznej doskonalenie należy rozumieć w bardzo wielu kontekstach. W grupie firm ELBIT jest ono realizowane w następujących dziedzinach: poprawy relacji z klientem, skrócenia czasu realizacji usług, ciągłej poprawy jakości świadczonych usług, wdrażania technologii jak najmniej uciążliwych dla środowiska pracy i środowiska naturalnego.

W celu zmniejszenia przepaści technologicznej pomiędzy polskimi firmami, a zagranicznymi oferentami podobnych usług podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Ma ona na celu zarówno doskonalenie technologii wytwarzania powłok jak i własności samych powłok galwanicznych.

Poprzez prężną i owocną współpracę z jednostkami naukowo – badawczymi, chcemy nadać galwanotechnice „trzeci wymiar” zbudowany w oparciu o najnowsze odkrycia nanotechnologii, która stwarza nieograniczone możliwości modyfikowania struktur, aby wykazywały one doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne.

Mamy nadzieję, że powyższe działania doprowadzą do świadczenia przez firmę Elbit usług na najwyższym poziomie i tym samym będziemy mogli zaoferować produkty przeznaczone do bardzo konkretnych zastosowań co przyczyni się do oszczędzania zasobów, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i co najważniejsze zwiększenia satysfakcji ze współpracy z nami.

Łączę wyrazy szacunku,
dr Tamara Śliwińska
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju