Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Grupa Firm ELBIT deklaruje w Księdze ZSZJiŚ swoją politykę opartą na najważniejszych dla nas kryteriach – zapewnienia wysokiej jakości oraz ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Realizacja naszej polityki opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość oraz ochronę środowiska spoczywa na wszystkich współwłaścicielach i pracownikach Spółki.

Zobacz plik PDF z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Grupy Firm ELBIT