Nowoczesna gospodarka – badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, że ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. realizuje w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku projekt pt.:

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium.

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania aktywnych mikrobiologicznie powłok anodowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie parametrów prowadzenia procesów elektroosadzania cząstek miedzi, złota i srebra wewnątrz nanoporowatej matrycy wytworzonej anodowo na powierzchni aluminiowych detali oraz określenie zależności własności antybakteryjnych i antygrzybicznych tych powłok od sposobu prowadzenia procesu.

Wartość projektu: 2 856 699,35 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 2 358 955,66 PLN