Powłoki antybakteryjne aBAC

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu pt „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium”. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku.

W ramach projektu opracowano antybakteryjną powłokę aBAC, która dzięki swoim właściwościom silnie oddziałuje na drobnoustroje chorobotwórcze jest więc idealnym rozwiązaniem do zastosowania w miejscach, gdzie higiena jest szczególnie istotna, a ryzyko infekcji duże. Warto więc ją zastosować na klamkach, poręczach łóżek szpitalnych, pochwytach łazienkowych, stojakach, wózkach medycznych, obudowach telefonów komórkowych, różnym drobnym osprzęcie itp.

Stosowanie powierzchni aktywnych mikrobiologicznie jest prostą i skuteczną metodą uzupełniającą standardowe procedury szpitalne w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, pozwalającą na obniżanie ryzyka zakażeń drobnoustrojami. Na przedmiotach użytku codziennego ogranicza namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ich użytkowania. Wytwarzanie powłok na detalach aluminiowych znacznie obniża masę elementów, a także koszty ich produkcji.

Całkowita wartość projektu: 1 686 659,81 PLN
Kwota dofinasowania: 1 180 966,23 PLN


W dzisiejszym świecie, ze względu na globalizację, łatwość przemieszczania się oraz szybki styl życia, ryzyko rozprzestrzeniania różnego rodzaju infekcji jest bardzo duże. Wzrost świadomości ludzi w tym zakresie jest również coraz większy. Dodatkowo moda na zdrowy, bardziej higieniczny styl życia, powoduje że istnieje duże zapotrzebowanie na produkty mogące pomóc w osiągnięciu tego celu. Obserwuje się trend w poszukiwaniu materiałów, które są wielofunkcyjne, tzn. oprócz podstawowych funkcji użytkowych będą posiadały inne, dodatkowe własności. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do sytuacji z którą mamy do czynienia obecnie w związku z pandemią Covid-19. Proponowana przez nas technologia obróbki aluminium doskonale wpisuje się w te potrzeby. Oferujemy powłokę aktywną mikrobiologicznie charakteryzującą się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi na zużycie a dodatkowo estetycznie wykonaną. Ponadto, w ostatnich latach obserwuje się tendencję do zastępowania przedmiotów wykonanych np. ze stali, stali nierdzewnej, miedzi i jej stopów różnymi stopami aluminium ze względu na łatwość obróbki, niższą cenę tego metalu oraz mniejszą masę. Dodatkowo narastający problem antybiotykooporności bakterii spowodował wzrost zainteresowania takimi materiałami jak miedź, srebro oraz wykorzystaniem ich do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, w celu nadania im własności przeciwdrobnoustrojowych. Rozprzestrzenianie się infekcji zachodzi poprzez często dotykane powierzchnie zwłaszcza w szpitalach, ośrodkach zdrowia i innych miejscach publicznych. Wytwarzane przez nas warstwy będą posiadały szerokie zastosowanie: od warstw ozdobnych dekoracyjnych, po czysto użytkowe zastosowania w postaci poręczy, drobnego sprzętu użytkowego, części do sprzętów rehabilitacyjnych, wózków, wyposażenie szpitali czy innych miejsc publicznych.

Technologię wytwarzania powłok aBAC opracowaliśmy w ramach realizacji projektu współfinasowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, pt. „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium”. Projekt ten realizowaliśmy w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku. Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Powłoki powstają poprzez modyfikację warstwy anodowej, która polega na wprowadzeniu do porów cząsteczek srebra lub złota. Cząstki te posiadają silne działanie przeciwdrobnoustrojowe a ich obecność w warstwie anodowej ma korzystny wpływ na właściwości powłoki – zyskuje ona nową cechę polegająca na ograniczeniu możliwości rozwoju na powierzchni detalu drobnoustrojów chorobotwórczych. Badania potwierdzające silną aktywność mikrobiologiczną powłok aBAC były prowadzone nad następującymi patogenami: Staphylococcus Aureus (gronkowcem złocistym), Pseudomonas Aeruginosa (pałeczką ropy błękitnej), Escherichia Coli (pałeczką okrężnicy), Klebsiella Pneumoniae (pałeczką zapalenia płuc) i Candida Albicanas (drożdżakami). W przypadku powłok ze srebrem powłoka miała właściwości samooczyszczania się, gdyż patogeny, które znalazły się na jej powierzchni były silnie redukowane.

Ponadto powłoki charakteryzują się wysokimi walorami estetycznymi ponieważ wprowadzone cząsteczki metali zmieniają kolor powłoki, w przypadku srebra na złotawy, a w przypadku złota na różowofioletowy. Odcień otrzymanej powłoki zależy od rodzaju stopu i grubości warstwy anodowej. Do powłoki można wprowadzać, bez utraty własności przeciwdrobnoustrojowych, barwniki w celu uzyskania szerszej gamy dostępnych kolorów.

Powłoka anodowa jest powłoką powstałą z materiału bazowego więc nie jest możliwe jej odwarstwienie się od reszty elementu. W związku z tym warstwy aBAC, również nie da się oddzielić od podłoża, co daje im przewagę nad innymi powłokami, które są nanoszone na detale tj. farby, lakiery. Ponadto warstwy aBAC są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz posiadają lepsze własności antykorozyjne. Kolejną zaletą warstw aBAC jest to, że produkty z powłokami aBAC będą łatwo podlegać utylizacji, gdyż zawartość metali w powłoce będzie bardzo niska i nie będzie miała znaczącego wpływu na skład chemiczny całego elementu. Złoto i srebro nie są metalami szkodliwymi i naturalnie występują w środowisku. Ponadto przedmioty wykonane z aluminium łatwo ulegają recyclingowi co powoduje, że wytwarzanie warstw aBAC staje się bardziej ekologiczne.

Powłoka aBAC dzięki swoim właściwościom silnie oddziałuje na drobnoustroje chorobotwórcze jest więc idealnym rozwiązaniem do zastosowania w miejscach gdzie higiena jest szczególnie istotna, a ryzyko infekcji duże. Warto więc ją zastosować na klamkach, poręczach łóżek, pochwytach łazienkowych, stojakach, wózkach medycznych, łącznikach i gniazdach elektrycznych, tablicach poborów gazów medycznych, panelach nadłóżkowych, lampach operacyjnych, stolikach zabiegowych, różnym drobnym osprzęcie itp. Stosowanie powierzchni aktywnych mikrobiologicznie jest prostą i skuteczną metodą uzupełniającą standardowe procedury szpitalne w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, pozwalającą na obniżanie ryzyka zakażeń drobnoustrojami. Dodatkowo wytwarzanie powłok aBAC na detalach aluminiowych znacznie obniża masę elementów, a także koszty ich produkcji.