Powłoki antybakteryjne

Warstwy aBAC to aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium. Powstają w wyniku elektroosadzania cząstek srebra lub złota w warstwie anodowej. W wyniku tego procesu warstwy anodowe posiadają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Antybakteryjne warstwy aBAC dedykowane są do zastosowań wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania drobnoustrojów chorobotwórczych tj. klamki, uchwyty, poręcze, elementy małej architektury miejskiej i inne.

Badania nad wprowadzeniem technologii wytwarzania warstw aBAC realizowane są w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, numer wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-009C/19-005.