Perspektywy rozwoju

Staramy się oferować odbiorcom naszych usług kompletną obsługę począwszy od doradztwa technicznego na etapie doboru odpowiedniej powłoki, przygotowania detalu do obróbki galwanicznej, wyboru materiału z którego detal może być wykonany aby powłoka spełniała oczekiwania klienta i jednocześnie nie tworzyła zbędnych kosztów produkcji danych detali.

Oferujemy pełną obsługę w zakresie nakładania powłok galwanicznych, przygotowania powierzchni, nakładania dodatkowych powłok ochronnych. Jakość świadczonych usług jest potwierdzana raportem z przeprowadzonych pomiarów przy użyciu nowoczesnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Rozwijamy firmę wykorzystując Fundusze Unijne do zakupu innowacyjnych i nowoczesnych przyrządów pomiarowych aby poprawiać konkurencyjność naszej firmy na rynku europejskim.

W najbliższym czasie planujemy wdrożenie w firmie nowych technologii mających polepszyć jakość świadczonych przez nas usług oraz być bardziej przyjaznymi dla środowiska. Między innymi pracujemy nad wdrożeniem przeciwdrobnoustrojowych powłok ma aluminium i jego stopach.

Oczekiwane rezultaty wdrożenia to:

  • Dla klienta – zwiększone bezpieczeństwo ze względu na nie namnażenie się drobnoustrojów chorobotwórczych na przedmiotach stosowanych w przestrzeni publicznej przy zachowaniu innych cech procesu anodowania takich jak: odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczna, walory estetyczne.
  • Dla firmy – zaoferowanie innowacyjnej na rynku światowym usługi prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy.

Podjęta w marcu 2013 roku działalność w Śląskim Klastrze Nanotechnologicznym zmierza w kierunku wykorzystania osiągnięć w dziedzinie nanotechnologii do poprawy własności powłok galwanicznych.

Nieustannie monitorujemy oraz identyfikujemy najnowsze trendy rozwojowe, jednakże znaczącym momentem dla rozwoju firmy w kierunku badawczo-rozwojowym był listopad 2012, kiedy to podpisaliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką. Pozwala nam to na samodzielne projektowanie i wytwarzanie linii galwanicznych wraz z całym osprzętem i gwarantuje uniezależnienie terminów realizacji usług od zewnętrznych dostawców.

Ponadto jesteśmy firmą ceniącą sobie lojalność i wiedzę naszych pracowników, czego dowodem jest niska rotacja zatrudnienia. Dzięki stałości zatrudnienia nasi pracownicy stają się ekspertami w dziedzinie galwanizacji.