Miło nam poinformować Państwa, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków funduszu celowego na realizację projektu pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez zakup i montaż systemu detekcji cyjanowodoru sterującego pracą wentylacji przemysłowej”.

Całkowita wartość projektu: 32 440,02 PLN

Kwota dofinansowania: 25 714,00 PLN

Data podpisania umowy: MARZEC 2024

Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki zakupowi i instalacji urządzeń, ponieważ będą one sterowały pracą wentylacji. Wzrost stężenia cyjanowodoru powyżej określonych wartości będzie powodował wzrost wydajności wentylacji. Montaż stacjonarnego miernika cyjanowodoru znacząco poprawi bezpieczeństwo pracowników pracujących w narażeniu na HCN. Automatyczne przewietrzanie pomieszczeń zintegrowane z pomiarem cyjanowodoru jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy.