Niklowanie chemiczne

Niklowanie chemiczne – wytwarzane są twarde warstwy niklowo-fosforowe. W wyniku tego procesu powstają warstwy od półbłyszczących do pełnego połysku. Osadzanie niklu chemicznego prowadzi do całkowicie równomiernego rozkładu powłoki nawet do 120 mikrometrów. Różnorodna zawartość fosforu w powłokach niklowych daje szerokie spektrum zastosowań dla ochrony przed korozją i ścieraniem. Przy zastosowaniu specjalnie dedykowanej do tego celu kąpieli możliwa jest obróbka stali i żeliwa, stali szlachetnej, aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu i innych.

W zależności od zawartości fosforu P w powłoce niklowej rozróżniamy: niklowanie średnio – fosforowe o zawartości fosforu w powłoce 5-9 %, niklowanie wysoko – fosforowe o zawartości fosforu w powłoce 9-15% oraz niklowanie nisko – fosforowe 2-5 %.

W porównaniu z powłokami niklowymi otrzymywanymi metodą galwaniczną powłoki wytworzone metodą chemiczną wykazują następujące cechy: tworzą warstwę jednakowej grubości na wszystkich powierzchniach, do których dochodzi kąpiel, niezależnie od kształtu pokrywanego detalu; są jednorodne i niezależne od struktury podłoża; wykazują znacznie większą twardość, którą można dodatkowo zwiększyć poprzez obróbkę cieplną; wykazują lepszą odporność na korozję, można je osadzać bezpośrednio na aluminium.

Niklowanie wykonujemy w urządzeniach obrotowych i na zawieszkach.

Zastosowania:
Niklowanie dla przemysłu chemicznego, przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego, górnictwa, przemysłu tekstylnego, przemysłu maszynowego, przemysłu spożywczego, przemysłu petrochemicznego.