Niklowanie chemiczne

Niklowanie chemiczne – wytwarzane są twarde warstwy niklowo-fosforowe. W wyniku tego procesu powstają warstwy od półbłyszczących do pełnego połysku. Osadzanie niklu chemicznego prowadzi do całkowicie równomiernego rozkładu powłoki nawet do 120 mikrometrów. Różnorodna zawartość fosforu w powłokach niklowych daje szerokie spektrum zastosowań dla ochrony przed korozją i ścieraniem. Przy zastosowaniu specjalnie dedykowanej do tego celu kąpieli możliwa jest obróbka stali i żeliwa, stali szlachetnej, aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu i innych.

W zależności od zawartości fosforu P w powłoce niklowej rozróżniamy: niklowanie średnio – fosforowe o zawartości fosforu w powłoce 5-9 %, niklowanie wysoko – fosforowe o zawartości fosforu w powłoce 9-15% oraz niklowanie nisko – fosforowe 2-5 %.

W porównaniu z powłokami niklowymi otrzymywanymi metodą galwaniczną powłoki wytworzone metodą chemiczną wykazują następujące cechy: tworzą warstwę jednakowej grubości na wszystkich powierzchniach, do których dochodzi kąpiel, niezależnie od kształtu pokrywanego detalu; są jednorodne i niezależne od struktury podłoża; wykazują znacznie większą twardość, którą można dodatkowo zwiększyć poprzez obróbkę cieplną; wykazują lepszą odporność na korozję, można je osadzać bezpośrednio na aluminium.

Oferujemy:

 • Niklowanie chemiczne średniofosforowe

  Odpowiednia obróbka detali pozwala na nadanie im właściwości, których pierwotnie nie wykazywałyby ze względu na parametry materiału, z którego zostały wyprodukowane. Niklowanie chemiczne średniofosforowe, które realizujemy w kąpielach przy 5-9% udziale fosforu to metoda redukcyjna, dzięki której na powierzchni powstaje jednorodna i równomierna powłoka. W rezultacie detal zyskuje wyższą odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, lepszą przewodność cieplną i elektryczną, a także jest bardzo odporny na działanie korozji.

 • Niklowanie chemiczne wysokofosforowe

  Oferowane przez nas niklowanie chemiczne wysokofosforowe to technika, która przy udziale 9-15% fosforu pozwala na pokrycie wyrobu powłoką o wysokiej twardości, odporności na korozję czy wykazującą optymalną przewodność ciepła oraz energii elektrycznej. Ze względu na swoje właściwości, jest to powłoka chętnie wykorzystywana jako podwarstwa do dalszej obróbki galwanicznej, np. złocenia.

 • Niklowanie stali i żeliwa

  Jest to proces stosunkowo niedrogi, służący zarówno celom dekoracyjnym, jak i technologicznym. Pokrycie stali lub jej stopów warstwą niklu stanowi doskonałe podłoże do dalszej obróbki, w tym złocenia. Cienka warstwa niklu stanowi również dobrą warstwę buforową pomiędzy miedzią a złotem, hamującą proces dyfuzji miedzi do powłoki złota.

 • Niklowanie stali szlachetnej

  Zwana inaczej stalą chirurgiczną charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i uszkodzenia. Dodatkowa, niklowa powłoka zapewni szczególną trwałość oraz eleganckie wykończenie – matowe lub błyszczące. Niklowanie galwaniczne w szczególności zapewnia wysoki połysk elementów, które zostały wykonane z tego wytrzymałego materiału. Proces przeprowadzany w wannach galwanicznych daje trwałe i estetyczne wykończenie o chłodnym odcieniu. Jest to gwarancja odporności na czynniki zewnętrzne oraz dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w trudniejszych do jej ochrony warunkach. Elementy przygotowane w ten sposób są bardzo popularne i szeroko wykorzystywane w przemyśle.

 • Niklowanie aluminium i miedzi

  Wytworzona powłoka jest estetyczna i jednorodna. Nikiel dobrze przylega do elementów z aluminium i miedzi, wykazując wysoką odporność na ścieranie.

Niklowanie wykonujemy w urządzeniach obrotowych i na zawieszkach.

Zastosowania:

Niklowanie dla przemysłu chemicznego, przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego, górnictwa, przemysłu tekstylnego, przemysłu maszynowego, przemysłu spożywczego, przemysłu petrochemicznego.