Wydarzenia

Zakup pakietu office – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

proszę o przesłanie oferty na zakup mierników grubości (2 szt.) – przenośny przyrząd do pomiaru grubości powłok anodowych na aluminium przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych o następujących parametrach:

– automatyczne rozpoznawanie podłoża

– możliwość wyboru metody pomiaru

– możliwość pracy bez konieczności dokonywania kalibracji

– możliwość wyboru jednostek w mikrometrach

– zakres pomiarowy: 0 – 2000 mikrometrów dla NF/Fe oraz NC/NF

– dokładność pomiaru dla zakresu 0 -75mikrometrów poniżej 1.5 mikrometra

– wyposażony w zintegrowaną sondę pomiarową, folię kalibracyjną, aluminiowy standard podłoża do przeprowadzenia kalibracji

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup office”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup office”

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Ogłaszamy przetarg na następujące NOWE środki trwałe:

1. Ręczny spektrometr XRF – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF
2. Zasilacz impulsowy – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF

INFORMACJE:

Informujemy, że zmianie uległy parametry zasilacza impulsowego: prąd wyjściowy: 0-300V DC, napięcie wyjściowe 30V DC
Informujemy, że termin składania ofert na zakup zasilacza impulsowego został przedłużony do dnia 20.09.2019, natomiast wybór dostawcy nastąpi dnia 23.09.2010r.

Zapytanie ofertowe – najem aparatury

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego.

CPV: 33152000-0 Inkubatory

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt dostarczenia aparatury pod adres:
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej ul. Kładki 24/ pokój 203 80-822 Gdańsk

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226266

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów

Dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące prowadzonego postepowania znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227269

Zapytanie ofertowe – dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie.

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229289

Zakup podłoży do badań mikrobiologicznych – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu podłoży do badań mikrobiologicznych, które używane do przeprowadzenia testów czystości powierzchni na prototypach przedmiotów do testowania procesu technologicznego.

Wymagania:

  • podłoża przeznaczone do stosowania w służbie zdrowia, gastronomi, przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym do kontrolowania stanu higieny
  • płytka agarowe przeznaczona do wykrywania bakterii
  • płytka agarowa przeznaczona do wykrywania drożdży i grzybów
  • stojak do przechowywania fiolek z pobranymi próbkami na podłożach


Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.06.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

UWAGA!!! W związku z epidemią kororonawirusa termin składania ofert został przedłużony do 31.10.2020

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”

Zakup aluminiowych detali testowych – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu aluminiowych detali testowych. .Przedmioty będą wykorzystywane jako prototypy do testowania procesu technologicznego. Powinny posiadać jak najprostszą postać, bez zbędnych zdobień

– klamki (20szt)
– uchwyty (20szt.)
– żetony (100szt.)
– przybory do pisania (100szt.)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.06.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup detali aluminiowych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup detali aluminiowych”

Zakup komory solnej – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 17-02-2020 wybrany został dostawca komory solnej.

Wybrana została oferta złożona przez firmę ANTICORR z Gdańska. Złożona oferta spełniała wszystkie warunki zapytania ofertowego i była ofertą najtańszą.

Zapytanie ofertowe – zakup komory solnej

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu komory solnej wraz ze sprężarką o następujących parametrach:

– pojemność komory – około 120l
– komora do badań korozyjnych – test mgły solnej
– regulacja temperatury

KOD CPV: 38970000-5 (Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert został wydłużony do 17.02.2020r.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”

Zakup siarczanu miedzi – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 13-01-2020 nastąpił wybór dostawcy siarczanu miedzi. Na dostawcę wybrano firmę STANLAB Sp. z o.o., ponieważ przedstawiona oferta była najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup siarczanu miedzi

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu siarczanu miedzi pięciowodny CZDA(1 opakowenie = 25kg). Siarczan miedzi uzywany będzie do sporządzenia kapieli do procesu elektroosadzania miedzi w warstwie anodowej.

KOD CPV: 24313126-0 (siarczan miedzi)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”

Wybór laboratorium – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 30-12-2019 roku wybrane zostało laboratorium Śląskie Centrum Ochrony Pracy w Czeladzi. Była to jedyna oferta, którą otrzymaliśmy i spełniała wszystkie kryteria zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe – wybór laboratorium

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardzo proszę o zgłaszanie ofert na przeprowadzenie następujących badań w akredytowanym laboratorium:
– analiz ilościowych powierzchni (Ilość próbek do przebadania to około 60szt.)
– badań środowiska pracy
– pomiaru emisji do środowiska.

Wszystkie badania chcemy wykonywać u jednego dostawcy ze względu na to, aby badania były prowadzone w sposób komplementarny, jedną metodą badawczą.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:

  • osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”
  • w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”