Kalendarium

1991 Powstanie Firmy ELBIT


2005 Powstanie oddziału ELBIT Śliwińscy Sp. J.


2009 Zakup spektometru rentgenowskiego dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu regionalnego na lata 2007 – 2013


2010 Uruchomienie procesu piaskowania


2011 Uruchomienie procesu malowania proszkowego


2012 Decyzja o wyodrębnieniu procesu anodowania i przeniesienie go do nowej lokalizacji


2012 Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach


2013 Przystąpienie do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego


2013 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 i 14001 dla Grupy Firm ELBIT


2014 Uruchomienie procesu rutenowania


2016 Ulepszenie technologii anodowania twardego


2017 Uruchomienie procesu rodowania


2019 Rozpoczęcie projektu badawczo rozwojowego dotyczącego wytwarzania powłok przeciwdrobnoustrojowych aBAC przy wsparciu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020