ELBIT w Śląskim Klastrze NANO

Głównym celem Śląskiego Klastra NANO jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Inicjatorami utworzenia klastra są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH.