Cynowanie

Czym jest cynowanie? Stanowi jedną z dość powszechnie stosowanych technik galwanizacji. Opiera się przede wszystkim na osadzaniu powłok przy zastosowaniu roztworów kwaśnych i alkalicznych, w obu przypadkach zawierających jony cyny. Elektrolityczna powłoka powstaje w procesie elektrolizy na podłożach przewodzących prąd. Odbywa się podczas zanurzenia przedmiotu w roztworze z dodatkiem określonych jonów. W wyniku procesu na powierzchni pojawia się warstwa metalu. W niektórych środowiskach powłoka cynowa sprawdza się jako powłoka antykorozyjna, ponadto jest to powłoka odznaczająca się dobrą lutownością i dobrą przewodnością elektryczną.

W przypadku wykonania powłoki tą techniką konieczne jest bardzo staranne przygotowanie powierzchni cynowanego detalu. Prawidłowo nałożona warstwa odznacza się bardzo dobrą przyczepnością oraz szczelnością.

Co oferujemy?

Nasza firma wykonuje cynowanie elektrolityczne.

Powłoki nałożone w naszych procesach mogą być stosowane w celach dekoracyjnych, ochronnych i technicznych. W zależności od zastosowania oferujemy naszym klientom różne grubości powłok.

Cynowanie znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, powszechne jest pokrywanie cyną przewodów miedzianych dla poprawy lutowności i zabezpieczenia powierzchni stykowych przed utlenieniem oraz dla ochrony przed działaniem siarki w czasie gumowania. Technika jest wykorzystywana także dla rozwiązań w przemyśle energetycznym, elektrotechnicznym, spożywczym.

Dlaczego warto?

Pierwszym i najważniejszym argumentem przemawiającym za cynowaniem jest możliwość zwiększenia żywotności zabezpieczanego elementu. Odpowiednio naniesiona powłoka stanowi skuteczną ochronę przed korozją. Jest to niezwykle ważne – przede wszystkim dla elementów, które ze względu na miejsce swojego funkcjonowania i montażu mają stały kontakt z wilgocią (np. są narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych).

Drugą korzyścią, którą zapewni właściwe cynowanie jest znaczna poprawa estetyki zabezpieczanego modułu. Jako jedna z kluczowych technik galwanizacji pozwala na stworzenie trwałej, jednolitej i spójnej warstwy ochronnej (powłoki), która nadaje poszczególnym elementom wyjątkowo eleganckiego wyglądu.

Należy również pamiętać, że cynowanie pozwala na wykorzystanie określonych właściwości powłoki, dzięki czemu z metody tej bardzo aktywnie korzysta przemysł spożywczy (np. tworzenie powłoki ochronnej dla sztućców), elektrotechniczny, jak i energetyczny. Na tak szerokie zastosowanie pozwalają następujące atuty:

  • niereaktywność chemiczna – możliwość wykorzystywania do tworzenia powłok ochronnych elementów mających stały kontakt z artykułami spożywczymi (np. sztućce);
  • możliwość zwiększenia stopnia przewodności stykowej przewodów miedzianych (szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym);
  • skuteczna ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem siarki w trakcie gumowania.

Zwracamy również uwagę, że elementy z żelaza i stali mogą być poddawane cynowaniu bez jakiegokolwiek podpowłoki. Natomiast elementy mosiężne wymagają zastosowania odpowiedniej podpowłoki niklowej lub miedzianej.