Piec komorowy – wybór dostawcy

Miło nam poinformować, że został wybrany dostawca pieca komorowego. W ramach postępowania zostały złożone 3 oferty. Wybrano piec firmy IZO, który otrzymał sumaryczną ilość punktów 78,5. Piec firmy KEPKA otrzymał 64,5 pkt, piec MERAZET 49...

Zbiórka na cel charytatywny (październik 2023)

Z przyjemnością informujemy o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce w październiku tego roku – zorganizowaliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz wykupu zwierząt przeznaczonych na handel lub rzeź. Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się nam zebrać kwotę, którą...

Dostawa i montaż hali – dodatkowe informacje

Ze względu na zapytania i wątpliwości związane z grubością płyt warstwowych proszę o przeliczenie ofert na płyty spełniające następujące parametry: Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż: 0,20 W/m2K dla ścian zewnętrznych 0,15 W/m2K dla dachów i stropodachów...

Dostawa i montaż hali – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz...

Serwer – wybór dostawcy

Informujemy, że została wybrana firma na zakup: Serwera wraz z aplikacją do archiwizowania danych, systemem NAS,  UPS, szafą serwerową oraz usługą wdrożenia i systemem monitorowania. Najwyższą ilość punktów uzyskała firma: DIRECT STORE Anna...

Serwer – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz...