Serwer – wybór dostawcy

Informujemy, że została wybrana firma na zakup: Serwera wraz z aplikacją do archiwizowania danych, systemem NAS,  UPS, szafą serwerową oraz usługą wdrożenia i systemem monitorowania. Najwyższą ilość punktów uzyskała firma: DIRECT STORE Anna...

Serwer – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrożenie usług wytwarzania antybakteryjnych powłok anodowych na stopach aluminium” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz...