Wydarzenia

Zapytanie ofertowe

dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Ogłaszamy przetarg na następujące NOWE środki trwałe:

1. Ręczny spektrometr XRF – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF
2. Zasilacz impulsowy – treść zapytania ofertowego mogą Państwo znaleźć tutaj: ZOBACZ PLIK PDF

INFORMACJE:

Informujemy, że zmianie uległy parametry zasilacza impulsowego: prąd wyjściowy: 0-300V DC, napięcie wyjściowe 30V DC
Informujemy, że termin składania ofert na zakup zasilacza impulsowego został przedłużony do dnia 20.09.2019, natomiast wybór dostawcy nastąpi dnia 23.09.2010r.

Zapytanie ofertowe – najem aparatury

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury naukowo – badawczej wolnej od wad prawnych oraz fizycznych na czas określony, tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.08.2021r. wraz z dostawą do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego.

CPV: 33152000-0 Inkubatory

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt dostarczenia aparatury pod adres:
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej ul. Kładki 24/ pokój 203 80-822 Gdańsk

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226266

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów

Dotyczące realizacji projektu „ Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące prowadzonego postepowania znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227269

Zapytanie ofertowe – dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie

Dotyczące realizacji projektu „Aktywne mikrobiologiczne nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie.

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie internetowej bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229289