Wydarzenia

Zakup pakietu office – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

proszę o przesłanie oferty na zakup mierników grubości (2 szt.) – przenośny przyrząd do pomiaru grubości powłok anodowych na aluminium przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych o następujących parametrach:

– automatyczne rozpoznawanie podłoża

– możliwość wyboru metody pomiaru

– możliwość pracy bez konieczności dokonywania kalibracji

– możliwość wyboru jednostek w mikrometrach

– zakres pomiarowy: 0 – 2000 mikrometrów dla NF/Fe oraz NC/NF

– dokładność pomiaru dla zakresu 0 -75mikrometrów poniżej 1.5 mikrometra

– wyposażony w zintegrowaną sondę pomiarową, folię kalibracyjną, aluminiowy standard podłoża do przeprowadzenia kalibracji

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup office”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup office”

Zakup podłoży do badań mikrobiologicznych – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu podłoży do badań mikrobiologicznych, które używane do przeprowadzenia testów czystości powierzchni na prototypach przedmiotów do testowania procesu technologicznego.

Wymagania:

 • podłoża przeznaczone do stosowania w służbie zdrowia, gastronomi, przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym do kontrolowania stanu higieny
 • płytka agarowe przeznaczona do wykrywania bakterii
 • płytka agarowa przeznaczona do wykrywania drożdży i grzybów
 • stojak do przechowywania fiolek z pobranymi próbkami na podłożach


Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.06.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

UWAGA!!! W związku z epidemią kororonawirusa termin składania ofert został przedłużony do 31.10.2020

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup podłoży do badań mikrobiologicznych”

Zakup aluminiowych detali testowych – zapytanie ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu aluminiowych detali testowych. .Przedmioty będą wykorzystywane jako prototypy do testowania procesu technologicznego. Powinny posiadać jak najprostszą postać, bez zbędnych zdobień

– klamki (20szt)
– uchwyty (20szt.)
– żetony (100szt.)
– przybory do pisania (100szt.)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.06.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup detali aluminiowych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup detali aluminiowych”

Zakup komory solnej – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 17-02-2020 wybrany został dostawca komory solnej.

Wybrana została oferta złożona przez firmę ANTICORR z Gdańska. Złożona oferta spełniała wszystkie warunki zapytania ofertowego i była ofertą najtańszą.

Zapytanie ofertowe – zakup komory solnej

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu komory solnej wraz ze sprężarką o następujących parametrach:

– pojemność komory – około 120l
– komora do badań korozyjnych – test mgły solnej
– regulacja temperatury

KOD CPV: 38970000-5 (Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert został wydłużony do 17.02.2020r.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup komory solnej”

Zakup siarczanu miedzi – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 13-01-2020 nastąpił wybór dostawcy siarczanu miedzi. Na dostawcę wybrano firmę STANLAB Sp. z o.o., ponieważ przedstawiona oferta była najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup siarczanu miedzi

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu siarczanu miedzi pięciowodny CZDA(1 opakowenie = 25kg). Siarczan miedzi uzywany będzie do sporządzenia kapieli do procesu elektroosadzania miedzi w warstwie anodowej.

KOD CPV: 24313126-0 (siarczan miedzi)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 10.01.2020 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup siarczanu miedzi”

Wybór laboratorium – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 30-12-2019 roku wybrane zostało laboratorium Śląskie Centrum Ochrony Pracy w Czeladzi. Była to jedyna oferta, którą otrzymaliśmy i spełniała wszystkie kryteria zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe – wybór laboratorium

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardzo proszę o zgłaszanie ofert na przeprowadzenie następujących badań w akredytowanym laboratorium:
– analiz ilościowych powierzchni (Ilość próbek do przebadania to około 60szt.)
– badań środowiska pracy
– pomiaru emisji do środowiska.

Wszystkie badania chcemy wykonywać u jednego dostawcy ze względu na to, aby badania były prowadzone w sposób komplementarny, jedną metodą badawczą.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty można składać:

 • osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”
 • w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: wybór laboratorium”
Zakup azotanu srebra – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 18.11.2019 roku wybrany został dostawca azotanu srebra. Wybrana została oferta złożona przez firmę Chemi Kam ze względu na szybki termin realizacji.

Zapytanie ofertowe – zakup azotanu srebra

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu azotanu srebra (1 opakowanie). Azotan srebra używany będzie do sporządzenia kąpieli do procesu elektroosadzania srebra w warstwie anodowej.

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMACJA: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.11.2019 godz. 23:59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup azotanu srebra”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup azotanu srebra”

Zakup odczynników chemicznych – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 12.11.2019 roku zostali wybrani dostawcy odczynników chemicznych.

Na dostawcę:

 • wodorotlenku sodu wybrano firmę Odczynniki Chemiczne,
 • kwasu siarkowego i kwasu azotowego wybrano firmę Chemi KAm
 • Blitz Galvo wybrano firmę Klara MK.

We wszystkich przypadkach wybrana została oferta najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup odczynników chemicznych

„Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu odczynników chemicznych niezbędnych do przygotowania kąpieli do procesu anodowania elektroosadzania metali, oraz procesów przygotowawczych:

 • kwas siarkowy 95% : 8 beczek (240 l)
 • Quimal 1 beczka (30l) lub NaOH czda 100kg
 • Lumia Clean 25kg
 • 2 beczki 55% HNO3 (60l)

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMACJA: termin składania ofert przedłużony został do dnia 12.11.2019 r. do godz. 23:59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup odczynników chemicznych”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup odczynników chemicznych”

Zakup wanien 80l – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 8.11.2019 r został wybrany dostawca wanien 80l (6 szt.). Wybrana została oferta złożona przez firmę Krigall Krystyna Białecka. Oferta spełniała wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym i była najbardziej korzystna.

Zapytanie ofertowe – zakup wanien 80l (6 szt.)

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu wanien 80l (6szt.). Wanny używane będą prowadzenia procesów w roztworach kwaśnych lub zasadowych

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • wykonana z polipropylenu
 • wymiary: 300x500x600
 • rodzaj: standardowa
 • grubość płyty 10mm
 • wzmocnienia: stalowy kształtownik 40x40x3 (jeden pierścień), na wyskokości 250mm od podstawy wanny i na obrzeżu kołnierz z PP 20mm woków wanny o szerokości 70mm. Kształtownik szczelnie obłożony tworzywem PP

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert został przedłużony do 31.10.2019 r. do godz. 23:59

2. Oferty można składać:

osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanny 80l”
w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanny 80l”

Zakup wanny 200l – zapytanie ofertowe

INFORMACJA – wybór dostawcy

Informujemy, że dnia 8.11.2019 roku został wybrany dostawca wanny 200l.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Krigall Krystyna Białecka. Oferta spełniała wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym i była to oferta najtańsza.

Zapytanie ofertowe – zakup wanny 200l

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.:„Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18
Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert dotyczących zakupu wanny 200l. Wanna używana będzie do procesu anodowania w 20% kwasie siarkowym

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • wykonana z polipropylenu
 • wymiary: 700x500x600
 • rodzaj: standardowa
 • grubość płyty 10mm
 • wzmocnienia: stalowy kształtownik 60x40x3 (jeden pierścień), na wyskokości 350mmod podstawy wanny i na obrzeżu kołnierz z PP 20mm woków wanny o szerokości 70mm. Kształtownik szczelnie obłożony tworzywem PP
 • spawane: extruderem z zewnątrz wanny, wewnątrz wanny pręt PP

Termin złożenia ofert:

1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

INFORMUJEMY, że termin składania ofert przedłużony został do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23.59

2. Oferty można składać:

– osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.: ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanna 200l”

– w formie elektronicznej na adres: katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl z tematem maila „Oferta – dot. zapytania ofertowego: zakup wanna 200l”